مدیریت پروژه

معرفی کانبان و کاربرد آن در مدیریت پروژه

آغاز روش کانبان از تولید صنعتی کانبان یک روش ناب برای تولید است. روش ناب از مدل تولید شرکت تویوتا در دهه ۳۰ میلادی اقتباس شده است. هدف کانبان ایجاد توازن بین تقاضا و ظرفیت تولید و کنترل گلوگاه در این مسیر است. پیاده سازی کانبان باید منجر به تولید به موقع بشود یعنی زمان …

معرفی کانبان و کاربرد آن در مدیریت پروژه ادامه »

سلام دنیا!

تسکا یک سامانه ابری برای مدیریت پروژه و فعالیت های گروهی است. از این سرویس می توان برای مدیریت فعالیت های تیمی و فردی استفاده کرد.