سلام دنیا!

تسکا یک سامانه ابری برای مدیریت پروژه و فعالیت های گروهی است. از این سرویس می توان برای مدیریت فعالیت های تیمی و فردی استفاده کرد.