کار گروهی را با روشی جذاب و موثر تجربه کنید

با یک ماه دوره آزمایشی از تمام امکانات به صورت رایگان استفاده کنید

پایه

رایگان برای همیشه
 • تعداد ۱۰ کاربر
 • تعداد پروژه نامحدود
 • همزمان پنج پروژه فعال
 • پنج کاربر میهمان
 • اشتراک گذاری پروژه ها
 • یک خودکارسازی برای هر پروژه
 • بحث و گفتگو در هر پروژه
 • اطلاع رسانی با ایمیل
 • حداکثر حجم هر آپلود: ۱۰MB

حرفه ای

هزار تومان ۹ ماهیانه برای هر کاربر
 • همه امکانات بسته پایه
 • تعداد پروژه فعال نامحدود
 • مدیریت سطوح دسترسی
 • تعداد کاربر میهمان نامحدود
 • تعداد خودکارسازی نامحدود
 • ارتباط با سامانه های دیگر
 • اطلاع رسانی با پیامک
 • اطلاع رسانی با تلگرام
 • پشتیبانی آنلاین با اولویت بالا
 • حداکثر حجم هر آپلود: ۵۰۰MB

سازمانی

هزار تومان ۲۵ ماهیانه برای هر کاربر
 • همه امکانات بسته حرفه ای
 • آموزش و راه اندازی سیستم
 • انتقال اطلاعات
 • گزارش های اختصاصی
 • خودکارسازی اختصاصی
 • ورود یکپارچه
 • پشتیبانی آنلاین با اولویت بالا
 • پشتیبانی تلفنی با اولویت بالا
 • حداکثر حجم هر آپلود: ۲GB