افزایش بهره وری با اعمال محدودیت

چطور می توانیم تا حد امکان به سطح بالاتری از بهره وری برسیم؟ امروز یک راه جدید برای بهره وری بیشتر معرفی کنیم که کمتر شناخته شده است ولی به طور نامحسوس پایه خلاقیت و نوآوری برای بسیاری از افراد مطرح می باشد.

یک سوال خیلی جالب برای ارزیابی افرادی که ساعات مشخصی از روز مثل ۹ تا ۴ بعد از ظهر کار می کنند این هست: “اگر بخواهی حتما ساعت ۴ خونه باشی، چه کاری می کنی؟” بیشتر افراد پاسخ می دهند که نهار نمی خورم تا زودتر برسم. خوب این مساله ساده ای هست و اکثر افراد با یک تغییر کوچک می توانند آن را حل کنند. خیلی از مسائلی که ما روزانه به آنها برخورد می کنیم در همین حد و اندازه هستند و با یک یا چند تغییر کوچک، رفع خواهند شد.

حالا از همان افراد بپرسید: “اگر مجبور باشی فقط یک ساعت در روز کار کنی، چه کاری انجام خواهی داد؟” بیشتر افراد گیج یا دست پاچه خواهند شد. چون حل این مساله سبک بسیار متفاوتی از تفکر را طلب می کند که آنها قبلا هرگز با آن روبرو نشده اند. در این حالت سوال اصلی این نیست که در آن یک ساعت چه کاری انجام خواهند داد، بلکه نکته مهم این خواهد بود که چه کارهایی انجام نخواهند داد.

اگر کارهایی که فرد ترک می کند حیاتی بوده و باید انجام شوند، آنوقت مساله اصلی این است که چه کسی آن ها را برای او انجام خواهد داد. این موضوع مبنای افزایش بهره وری و انجام هر کاری با مشارکت گروهی است. محدودیت بالا در زمان، سرمایه یا حتی فضای کاری به نوآوری در حد بالا و افزایش بهره وری منجر خواهد شد که هر فرد به عنوان یک کارآفرین یا ارزش آفرین به آن نیاز دارد.

بیشتر کارآفرینان امروزه با این محدودیت شدید از منابع روبرو نیستند. امروزه سرمایه گزاران متعدد با آنها در خطر کردن برای راه اندازی یک کسب و کار شریک می شوند. آنها حداقل یک تیم با اعضای متخصص دارند. ابزارهای فناوری به راحتی در اختیار آنهاست. در این وضعیت فرصت های تفکر و نوآوری در برابر این افراد قرار نمی گیرد. احتمالا بیشتر آنها فکر می کنند که به قوانین ناب عمل می کنند اما در عین حال هیچ وقت هم مجبور نیستند که فقط یک ساعت در روز کار کنند تا از همه جوانب به چالش کشیده شوند.

شما هم محدودیت ها را با آغوش باز بپذیرید. فکر کنید که چطور کار بعدی را با نصف هزینه یا نیمی از زمان مشخص شده انجام بدهید. تحقیقات علمی تایید شده می کند که اگر افراد یک زمان مشخصی را برای انجام یک کار اختصاص دهند، معمولا آن مار را در زمان تعیین شده به اتمام می رسانند. همین امروز به محدودیت ها فکر کنید تا بلافاصله بهره وری شما افزایش یابد.