تجربه ای جدید در مدیریت پروژه و همکاری گروهی

مدیریت وظیفه ها در هر پروژه زمان زیادی می گیره. پیگیری و نظارت دائمی کار مشکلی هست اما لازمه. ثبت اطلاعات،  مکالمه ها و فایل ها میتونه به درک بیشتر از وضعیت پروژه کمک بکنه. همه این کارها رو با تسکا در یک محیط متفاوت می تونید انجام بدید

دعوت و راه اندازی سریع برای کاربران

در تسکا دعوت از کاربران به سادگی ارسال یک ایمیل انجام می شود. آنها به راحتی جذب سیستم می شوند چون سیستم پیچیده نیست. فقط لازم است مدتی با آن کار کنند و به آموزش نیازی نیست. همکاری در تسکا، با تولید و تبادل اطلاعات شکل می گیرد و برای اشتراک گذاری نیاز به اقدامی خاصی از سوی کاربران نیست.

شخصی سازی گردش کارها

نیازهای تیم براساس نوع پروژه، اعضای تیم، موقعیت و زمان تغییر می کند. انعطاف تسکا به شما کمک می کند که گردش کارهای مختلف را ایجاد کرده و هر پروژه را با نیازهای و سلیقه خود متناسب کنید. همچنین می توانید از نمونه های اولیه موجود در سیستم را طبق نیاز خود ویرایش کنید.

تعریف و مدیریت هر نوع پروژه بدون محدودیت

در سیستم های سنتی عدم انعطاف لازم و در سیستم های مدیریت فعالیت ها عدم وجود کنترل لازم، امکان مدیریت و انعطاف را از کاربران در مدیریت کارها را از آنها می گیرد. تسکا در بین سیستم ها سنتی و جدید قرار گرفته و کنترل لازم برای مدیریت کارهای گروهی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

رصد پیشرفت کارها به آسانی و با قدرت

وقتی همه کارها از یک جا مدیریت می شود، بررسی پیشرفت یا کندی کارها آسان تر و بهینه تر خواهد بود. تسکا به خوبی اطلاعات لازم برای مدیریت کار را در زمان مورد نیاز در اختیار شما قرار می دهد. همچنین ویژگی خودکارسازی، پیگیری وضعیت کارها در سطحی بالاتر را امکان پذیر می کند.

تحول در مدیریت کارها با خودکارسازی

امکان ایجاد یک رویداد یا فعالیت در زمانی که شرط خاصی برقرار شود، کمک می کند تا انجام برخی فعالیت ها مانند ارسال ایمیل، پیامک، ایجاد یک وظیفه، اطلاع رسانی در کارتابل و … به صورت خودکار در تسکا انجام شود. برای هر فیلد اطلاعاتی در تسکا می توان رویدادهای مختلف تعریف کرد.